Coaching op maat

Coaching op maat

De persoonlijke coachingsessies van ContactSkills hebben vier kenmerken:

 • ze vertrekken vanuit de positieve punten, vanuit zaken die de kandidaat energie geven
 • ze sporen hindernissen en blinde vlekken op en maken patronen tastbaar
 • ze geven inzicht in de manier van communiceren
 • vanuit dat inzicht wordt er gewerkt naar verandering en verdere ontwikkeling

Verwacht geen losstaande tips & tricks, maar een geïntegreerde training.

Einddoel: de kandidaat bewuster leren omgaan met zijn kerncompetenties en hem een gevoel van controle geven over zijn manier van werken.

Meer weten over onze communicatietraining?

Klik hier

Communicatietraining

Uitgangspunt is communicatie als middel.

Een middel dat iedereen kan leren kennen, begrijpen, doorgronden én zich eigen maken. Ieders communicatie is persoonlijk en ‘werkt’ slechts in relatie met anderen als ze past bij zijn persoonlijkheid: hoe wil iemand zich verbinden met de ander vanuit zichzelf, zijn functie, zijn taak?

De training vertrekt bijgevolg vanuit de triade ik-de ander-de taal.

Maar ook vanuit de grotere vraag van de organisatie, het team, de leidinggevende.

Via diverse werkvormen en met de groep als klankbord, oefenterrein en bron van feedback, gaan we op zoek naar de specifieke leerpunten voor iedere deelnemer waarin hij zich kan bekwamen.

De training staat stil bij drie knooppunten:

 • Verkennen van eigen attitudes en overtuigingen in de interactie met de ander en het blootleggen van de sterktes en valkuilen.
  Wie ben ik, hoe ga ik op de gepaste manier deze functionele relatie aan, wat heb ik daarbij nodig, wat bied ik, wat vraag ik?

 • Oefenen in afstemmen op de ander, aanvoelen van de grenzen bij zichzelf en bij de ander.
  Wie ben ik als collega, klant, leidinggevende, ondergeschikte? Wat heb ik nodig in deze interactie, wat is mijn inbreng? Wat is een passende manier vanuit openheid, nieuwsgierigheid en respect?

 • Taal en zijn mechanismen beter begrijpen en zoekend oefenen hoe de eigen stijl kan bijgeschaafd worden.
  Hoe leer ik de taal hanteren, mijn taal beter te sturen en af te stemmen en de taal van de ander te begrijpen in al zijn facetten (inhoud, woord, lichaamstaal, klankkleur, intonatie, ritmiek)?

Bottomline: communicatie gaat om een ingesteldheid, een houding van ontmoeten. Tijdens deze coaching krijgt de deelnemer concrete en gepersonaliseerde handvatten om het functioneel communiceren in de vingers te krijgen.